Dato' Mahmud
Abbas

Pengerusi

Dato' Hj Abdul Malik Abul Kassim

Timbalan Pengerusi

Datin Rosni Mohd Yusoff

Pengarah